🕒Thông báo cập nhật

Theo dõi các cập nhật mới nhất của chúng tôi

v12.1.1 (2023-12-01)
 • Hỗ trợ tùy chỉnh kết nối GA4 Report theo metrics và dimensions.

 • Thêm màn hình Report cho các kết nối.

 • Thêm gói Starter và cải thiện quy trình tạo tài khoản mới.

 • Cải thiện tốc độ tải lịch sử giao dịch, hiển thị tổng số tiền trong danh sách, và thêm bộ lọc theo loại giao dịch "Gởi tin ZNS qua flow".

 • Cải thiện tốc độ tải chi tiết kết quả gởi chiến dịch.

 • Nâng cấp giao diện xem kết nối ZaloOA: bổ sung thông tin như gói đang sử dụng, ngày hết hạn gói, số chiến dịch đã gởi trong 7 ngày qua.

 • CSV: Hỗ trợ phân quyền chia sẻ Công khai/Chỉ mình tôi trên từng file.

 • Chiến dịch sử dụng file Excel: không lấy dữ liệu từ các sheet bị ẩn.

 • Hỗ trợ xem toàn bộ mẫu tin ZNS kèm trạng thái.

 • Lịch sử gởi ZNS qua flow: thêm thông tin template.

 • Fix lỗi không tạo giao dịch thanh toán khi chiến dịch ZNS bị lỗi.

 • Fix lỗi hiển thị thông tin SendToField không chính xác tại màn hình chỉnh sửa chiến dịch.

 • Fix lỗi chỉ ghi nhận RefferentId của batch cuối khi gởi tin quảng cáo ESMS số lượng lớn.

 • Cải thiện hiệu suất và sửa các lỗi nhỏ khác.

v12.1.0 (2023-11-01)
 • Nâng cấp luồng tạo tài khoản mới

 • Hỗ trợ ghim các menu thường sử dụng

 • Chiến dịch: Hỗ trợ cấu hình chiến dịch chạy theo phút thay vì chỉ theo giờ như trước đây

 • Haravan: Hỗ trợ kết nối Loyalty

 • Vietguys: Nhận phản hồi kết quả gởi tin quảng cáo

 • eSMS: Hỗ trợ xem danh sách mẫu tin quảng cáo đã đăng ký

 • VmgSms: Thêm thông tin webhook dùng để đăng ký với team VMG

 • Sửa lỗi lịch trình chiến dịch bị thay đổi khi chỉnh sửa

 • Cập nhật xem trước mẫu tin ZNS: xem trước được tất cả loại mẫu tin

 • Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất

v12.0.8 (2023-10-02)
 • Thêm kết nối CSV

 • Hỗ trợ ghim kết nối

 • Hỗ trợ xem thông tin chất lượng gởi ZNS

 • Flow: Hỗ trợ các trigger từ sự kiện trên Nhanh

 • Flow: Tích hợp activity kiểm tra tồn tại đơn hàng vào trigger sự kiện cập nhật đơn hàng

 • Flow: Tích hợp activity kiểm tra tồn tại sản phẩm vào trigger sự kiện cập nhật sản phẩm

 • Hỗ trợ tạo/xuất tài khoản dịch vụ

 • Hỗ trợ cấu hình thay đổi nguồn dữ liệu cho module Recommendation

 • Thêm nhận phản hồi gởi tin từ VMG

 • Pancake Pages: Thêm nhắc nhở khi có kết nối sắp hết hạn

v12.0.7 (2023-09-01)
 • Thêm kết nối Mailchimp

 • Cập nhật giao diện tra cứu cấu trúc dữ liệu

 • Cập nhật giao diện tạo chiến dịch

 • Thêm kết nối Meta Graph

 • Chiến dịch ESMS: Hỗ trợ gởi tin QC và nhận phản hồi sau khi gởi tin nhắn

 • Cập nhật giao diện tạo chiến dịch SMS theo loại tin nhắn: CSKH/QC

 • Cải thiện hiệu suất màn hình Quản lý kết nối

 • Theo dõi Dashboard qua email: Hỗ trợ cấu hình lịch trình nâng cao theo CRON

 • Hỗ trợ theo dõi báo cáo (Question) qua email

 • Cập nhật giao diện màn hình tạo/chỉnh sửa Role

 • Chiến dịch Vietguys: Hỗ trợ gởi tin QC

 • Kết nối ESMS: Hiển thị số dư tài khoản

 • Thêm màn hình phản hồi

v12.0.6
 • Màn hình quản lý template mã khuyến mãi: Hỗ trợ tạo và xuất mã khuyến mãi ra Excel

 • Thêm kết nối Mailchimp

 • Thêm kết nối OpenAI (Beta)

 • Flows: Thêm trigger cho sự kiện người dùng phản hồi đánh giá

 • Flows: Thêm activity CheckSentimentActivity phát hiện cảm xúc của tin nhắn (sử dụng kết nối OpenAI)

v12.0.5
 • Cập nhật quy trình forgot password

 • Thêm Chatbot (Beta)

 • Gợi ý trường SendTo khi tạo chiến dịch

 • Thêm kết nối Facebook Page Insights

 • Nhóm 2 kết nối Facebook AdsFacebook Page Insights vào chung kết nối Facebook

 • Thêm kết nối LinkedIn Ads

 • Thêm kết nối YouTube Analytics

 • Hỗ trợ xem trước tin nhắn SMS, ZNS hiển thị trên điện thoại

 • Hỗ trợ filter theo status trong màn hình xem kết quả chiến dịch

 • Thêm kết nối Instagram Business

 • Thêm kết nối TikTok

 • Màn hình tạo/chỉnh sửa role: hỗ trợ tick/untick tất cả khi phân quyền table

 • Kiểm tra thời gian chạy khi tạo chiến dịch VmgSms

v12.0.4
 • Hiển thị hạn mức ZNS trên kết nối ZaloOA

 • Hỗ trợ gởi tin nhắn test cho kết nối Esms, Vietguys, VmgSms

 • Hỗ trợ gởi email test cho kết nối BluecoreMail, Gmail, Brevo, MailServer

 • Tạo chiến dịch: tự động detect url metabase/google sheet khi dán vào input

 • Sử dụng kết nối Haravan để tạo coupon thay cho kết nối HaravanCoupon

 • Thêm màn hình tra cứu Member Activities

 • Hỗ trợ gởi mail cho danh sách người đăng ký khi có vấn đề liên quan đến các kết nối

 • Thêm kết nối PowerBI

 • Hỗ trợ thiết lập webhook trên kết nối Kiotviet

 • Hiển thị số tin nhắn sẽ gởi khi tạo và preview chiến dịch

 • Thêm kết nối MS Sql Server (Beta)

 • Hiển thị warning khi tạo chiến dịch lặp lại nhưng sử dụng File Excel

 • Hỗ trợ định nghĩa tên bảng khi thêm mới kết nối Google Sheet

 • Hỗ trợ gởi test tin nhắn ZNS

 • Cho phép sử dụng BigQuery riêng khi tạo account

 • Google Sheet: Hỗ trợ filter theo trạng thái active

v12.0.3
 • Cho phép dùng file Excel không theo template khi tạo chiến dịch

 • Thêm widget To-Do

 • Hỗ trợ deactive kết nối Google Sheet

 • Hỗ trợ gởi chiến dịch quảng cáo trên kết nối VmgSms

 • Thêm kết nối Base WeWork

v12.0.2
 • Hỗ trợ truy vấn dữ liệu realtime cho kết nối Haravan, Shopify, Nhanh, Kiotviet, Lazada, TikTokShop

 • Hỗ trợ param @coupon_end_date khi soạn nỗi dung tin gởi chiến dịch

 • Hỗ trợ webhook cho sự kiện tạo coupon Haravan

 • Hỗ trợ tạo flow thông qua Bluecore Flow (Beta)

 • Cập nhật widget Top viewed report & Top viewed dashboard

v12.0.1
 • Cập nhật giao diện mới

 • Hỗ trợ nhiều kết nối ZaloOA, Nhanh

 • Thêm kết nối VmgSms

 • Thêm màn hình quản lý token dùng để truy cập API

 • Thêm kết nối Base Workflow

 • Hỗ trợ tạo mã freeship cho template khuyến mãi Haravan

 • Cập nhật widget thống kê dung lượng sử dụng trên dashboard

v12.0.0
 • Thêm kết nối Google Analytic 4

 • Hỗ trợ tra cứu Data Dictionary trên các kết nối

 • Thêm kết nối Base Request

 • Cập nhật kết nối BluecoreInternalData

 • Thêm thư viện báo cáo

v11.3.2
 • Hỗ trợ API gởi tin SMS

 • Thêm email nhắc nhở gia hạn kết nối Shopee

 • Thêm kết nối OneDriveExcelFile, MicrosoftAccount

 • Nhận phản hồi kết quả gởi tin từ Vietguys

v11.3.1
 • Hỗ trợ tuỳ chỉnh widget (thêm xoá, di chuyển, thay đổi kích thước) trong màn hình Customer360

 • Kiểm tra và cảnh báo nội dung tin nhắn khi xem trước chiến dịch

 • Hiển thị thời gian chạy kế tiếp khi tạo chiến dịch lặp lại

 • Hỗ trợ định nghĩa combo mã khuyến mãi

 • Thêm kết nối MySql, Tiki

 • Hỗ trợ thêm kết nối TikTok Shop từ Marketplace của TikTok

 • Hỗ trợ định nghĩa số lượng mua tối thiểu cho template mã khuyến mãi Haravan

Last updated