Hướng dẫn sử dụng BigQuery riêng để làm kho lưu trữ dữ liệu tại Bluecore

Bước 1: Tạo service account

Truy cập trang phân quyền trên dự án Google Cloud của bạn tại: https://console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts

Chọn dự án và bấm chọn "Create service account"

Điền tên tài khoản sau đó chọn "Create and continue"

Tại màn hình tiếp theo, tiến hành phân quyền "BigQuery Admin" và "Storage Admin", sau đó chọn "Done"

Bước 2: Tạo key

Nhấp vào tên tài khoản vừa tạo để vào trang cấu hình

Chọn tab "Keys" sau đó nhấp vào nút "Add Key" -> "Create new key"

Chọn định dạng là Json và chọn "Create"

File chứa key sẽ được tải về máy, lưu file này tại nơi an toàn để tránh rủi ro. Giờ bạn có thể dùng file này để cấu hình sử dụng BigQuery riêng tạo Bluecore

Last updated