MySql Database

Nhấn nút add connection để mở màn hình kết nối.

Nhập đầy đủ thông tin trong form và kết nối

Last updated