Chính sách quyền riêng tư

Công ty Công nghệ BLUECORE cung cấp chính sách Quyền riêng tư nhằm giúp quý khách hiểu rõ việc BLUECORE thu thập:

 • Dữ liệu liên quan tới quý khách

 • Phương thức thu thập dữ liệu

 • Thời gian lưu trữ dữ liệu

 • Mục đích sử dụng dữ liệu

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng truy cập, sử dụng và chia sẻ thông tin với BLUECORE. Vì vậy, BLUECORE cam kết bảo mật thông tin, quyền lợi và trách nhiệm của người dùng, thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại chính sách này.

Chính sách bảo mật quyền riêng tư được áp dụng khi quý đã đồng ý điều khoản BLUECORE đã quy định khi khách truy cập website.

Chính sách bảo mật quyền riêng tư của BLUECORE có thể được chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật những nội dung mới để phù hợp hơn với thực tế. Quý khách hãy thường xuyên theo dõi để kịp thời để có những quyền lợi của riêng mình.

Thông tin BLUECORE thu thập khi bạn đã truy cập và đăng nhập vào BLUECORE. Ngoài các thông tin BLUECORE có được về bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản mạng xã hội của bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản mạng xã hội, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

Chính sách Xử lý Dữ liệu

Ngoài Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi có một Chính sách Xử lý Dữ liệu riêng biệt, nơi mà chúng tôi trình bày cụ thể các phương pháp và thủ tục chúng tôi sử dụng để xử lý dữ liệu của bạn. Vui lòng truy cập Chính sách Xử lý Dữ liệu của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách toàn diện.

Tuân thủ Chính sách Dữ liệu Người dùng Dịch vụ API của Google

Bluecore cam kết bảo đảm quyền riêng tư và an ninh cho dữ liệu của người dùng. Phù hợp với yêu cầu Sử dụng Hạn chế của Google, chúng tôi tuân thủ Chính sách Dữ liệu Người Dùng của Dịch vụ API Google.

Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi chỉ sử dụng và chia sẻ dữ liệu thu thập được từ các Dịch vụ API của Google theo các tiêu chuẩn cao nhất được quy định trong Chính sách Dữ liệu Người dùng Dịch vụ API của Google, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu về Sử dụng Hạn chế. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ này để bảo vệ dữ liệu của bạn và đảm bảo việc xử lý dữ liệu của bạn được thực hiện một cách minh bạch và có trách nhiệm.

Dữ liệu liên quan đến khách hàng

BLUECORE thu thập dữ liệu nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản cho đến những thông tin phức tạp hơn như:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng: Họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ,...

 • Những bài blog bạn quan tâm trong website

 • Bạn đến từ kênh nào

Phương thức thu thập dữ liệu

BLUECORE thu thập thông tin qua những phương thức như sau:

 • Thông tin cá nhân do người dùng cung cấp

 • Thông tin thu thập được từ quá trình truy cập website và tư vấn hỗ trợ

 • Thông tin thiết bị truy cập

 • Thông tin nhật ký

 • Thông tin vị trí

 • Lưu trữ cục bộ

 • Cookie và công nghệ tương tự

Thông tin BLUECORE thu thập khi bạn đã truy cập và đăng nhập vào BLUECORE. Ngoài các thông tin BLUECORE có được về bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản mạng xã hội của bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản mạng xã hội, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Thông tin của người dùng sẽ được lưu trữ đến khi khách hàng không có nhu cầu sử dụng sản phẩm/ dịch vụ từ BLUECORE. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của BLUECORE.

Mục đích thu thập dữ liệu

Cung cấp sản phẩm/ tính năng/ dịch vụ của BLUECORE

Cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua phản hồi của người dùng

Giúp bạn chia sẻ những thông tin dễ dàng hơn

Ghi nhớ thông tin người dùng không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài BLUECORE trừ khi trường hợp sau xảy ra:

 • Có sự đồng ý của bạn

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài BLUECORE khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Chúng tôi cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào

 • Vì lý do pháp lý

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài BLUECORE trừ khi nó cần thiết cho một số vấn đề như sau:

  • Đáp ứng điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

  • Thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của BLUECORE, người dùng của BLUECORE hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Hỗ trợ xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên website của BLUECORE đến tới Ban quản trị:

Email: bluecore@bluecore.vn

Ngay khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin người dùng khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục.

Last updated