Help
VN
Search
K
Comment on page

TikTok Ads

Chuyển dữ liệu từ TikTok Ads đến Data Warehouse của bạn chỉ với vài click chuột. Dữ liệu từ TikTok sẽ được đồng bộ vào lúc 0h mỗi ngày.
Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:
  • Dữ liệu chi tiêu và hiệu suất
  • Dữ liệu về đối tượng người dùng như: độ tuổi, giới tính, quốc gia hoặc sở thích…
  • Dữ liệu về hiệu suất quảng cáo
  • Dữ liệu về tài khoản