Power BI

Nhấn nút connection để kết nối

Đăng nhập Microsoft

Chuyển dữ liệu từ Microsoft SQL Database đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Dữ liệu được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu khách hàng

  • Dữ liệu chi tiết quảng cáo (Lượt click, lượt reach, lượt hiển thị, lượt comment, lượt nhắn tin, tổng chi phí)

  • Dữ liệu chi phí

  • Hiệu quả quảng cáo

  • Dữ liệu CTR, CPM, CPC

  • Dữ liệu về top các chiến dịch cao nhất (lượt hiển thị, post reaction, lượt click, lượt reach, lượt comment, lượt nhắn tin, chi phí cao nhất)

Màn hình quản lý các kết nối.

Trong màn hình quản lý kcác kết nối, mỗi kết nối có nút Details, click vào nút ta hiển thị bảng.

  • Ở gần nút Datasets có nut dấu cộng, click nào sẽ hiển thị bảng thêm.

Last updated