Shared Excel File

Hướng dẫn kết nối Shared Excel File

Bước 1: Chọn biểu tượng “Add Connection” bên phải logo Shared Excel File để kết nối dữ liệu cửa hàng trong phần mềm Nhanh với Bluecore.

Bước 2: Xuất hiện cổng modal để gán link Shared Excel File và kết nối.

Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu về sản phẩm: danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, quà tặng sản phẩm, danh mục sản phẩm…

  • Dữ liệu về đơn hàng: danh sách đơn hàng, cập nhật đơn hàng, danh sách lịch sử đơn hàng, khiếu nại đơn hàng…

  • Dữ liệu về hóa đơn: danh sách phiếu xuất nhập kho, danh sách sản phẩm xuất nhập kho nháp, danh sách sản phẩm xuất nhập kho…

  • Dữ liệu về khách hàng: danh sách khách hàng…

  • Dữ liệu về nhà cung cấp: danh sách nhà cung cấp…

  • Dữ liệu về khuyến mãi: danh sách coupon…

Bước 4: Kết nối thành công vào Bluecore. Đợi một vài phút để tải dữ liệu từ hệ thống cửa hàng MicroSoft Account của bạn đổ về Bluecore.

Lưu ý:

  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

  • n Active connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore.

Sau khi kết nối thành công, màn hình kết nối sẽ hiển thị các kết nối đang được hoạt động

Click vào tài khoản kết nối

Last updated