Zalo OA

Kết nối đến ZaloOA giúp bạn có thể gởi tin nhắn đến khách hàng của mình thông qua dịch vụ ZNS của Zalo. Bấm chọn nút kết nối để bắt đầu:

  • Sau khi đăng nhập, màn hình Cấp quyền sẽ xuất hiện

  • Tại đây, bạn tích vào mục “Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account” và nhấn nút “CHO PHÉP”

ZNS TEMPLATE

Zalo Notification Service (ZNS) là dịch vụ gửi thông báo chăm sóc khách hàng qua API tới các số điện thoại đang sử dụng Zalo

Để bắt đầu gởi ZNS, trước tiên bạn cần đăng ký mẫu tin với Zalo. Mẫu tin nhắn chỉ sử dụng được sau khi được duyệt (tiêu chuẩn duyệt tin Zalo). Bluecore sẽ hỗ trợ bạn đăng ký các mẫu tin này để quá trình được nhanh nhất. Vui lòng liên hệ Bluecore để chúng tôi hỗ trợ bạn nhé. Tham khảo bên dưới để biết thêm các loại mẫu tin đang được Zalo hỗ trợ:

5 cấp độ gởi tin tương ứng với từng mục đích cụ thể như sau

  1. Gởi OTP

  2. Xác nhận, cập nhật giao dịch (Tag 1)

  3. Hỗ trợ dịch vụ liên quan sau giao dịch (Tag 2)

  4. Cập nhật thông tin tài khoản (Tag 3)

  5. Thay đổi thông tin dịch vụ (Tag 4)

  6. Thông báo ưu đãi đến khách hàng cũ (Tag 5) - đang trong quá trình thử nghiệm, chỉ hỗ trợ đối với một số đối tác/khách hàng

Last updated