Bluecore Mail

Bluecore Mail là giải pháp hỗ trợ gởi email từ hệ thống của Bluecore bằng địa chỉ email của bạn. Để đăng ký, bạn truy cập trang kết nối, click nút kết nối BluecoreMail

Sau đó điền thông tin Tên và Địa chỉ email bạn muốn dùng để gởi

Hệ thống sẽ gởi OTP đến địa chỉ mail được thiết lập, bạn truy cập hộp thư và copy mã OTP này sau đó dán vào màn hình kết nối để xác nhận

Last updated