Nhanh

Chuyển dữ liệu từ Nhanh đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Hướng dẫn kết nối Nhanh

Bước 1: Chọn biểu tượng “Add Connection” bên phải logo Nhanh để kết nối dữ liệu cửa hàng trong phần mềm Nhanh với Bluecore.

Bước 2: Xuất hiện cổng đăng nhập vào tài khoản Nhanh. Đăng nhập vào tài khoản cửa hàng Nhanh.

Bước 3: Xuất hiện màn hình chia sẻ quyền được thao tác với các quyền của cửa hàng Nhanh của bạn với Bluecore. Chọn “Đồng ý” để cấp quyền cho Bluecore.

Bước 4: Kết nối thành công vào Bluecore. Đợi một vài phút để tải dữ liệu từ hệ thống cửa hàng Nhanh của bạn được đồng bộ về Bluecore.

Hướng dẫn bật API

Đăng nhập vào Nhanh.vn bằng tài khoản của bạn, nhấp chọn "Trang quản trị"

Vào mục "Cài đặt" -> "Cài đặt chung"

Bật "Cho phép kết nối Open API" và cấp quyền "Giám đốc" để Bluecore có thể kết nối đến dữ liệu của bạn

Những dữ liệu sẽ được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu về sản phẩm: danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, quà tặng sản phẩm, danh mục sản phẩm…

  • Dữ liệu về đơn hàng: danh sách đơn hàng, cập nhật đơn hàng, danh sách lịch sử đơn hàng, khiếu nại đơn hàng…

  • Dữ liệu về hóa đơn: danh sách phiếu xuất nhập kho, danh sách sản phẩm xuất nhập kho nháp, danh sách sản phẩm xuất nhập kho…

  • Dữ liệu về khách hàng: danh sách khách hàng…

  • Dữ liệu về nhà cung cấp: danh sách nhà cung cấp…

  • Dữ liệu về khuyến mãi: danh sách coupon…

Lưu ý:

  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

  • n Active connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore.

Last updated