Vietguys

Bước 1: Chọn biểu tượng “Add connection” bên phải logo Vietguys để kết nối dữ liệu cửa hàng trong phần mềm Vietguys với Bluecore.

Bước 2: Nhập userName và password và Brand name

Bước 3: Trong màn hình quản lý có nút send test.

Bước 4: Khi click vào nút send test sẽ hiển thị màn hình gửi có thể test gửi trước.

Last updated