Help
VN
Search
K
Comment on page

VMG SMS

Kết nối gởi tin nhắn SMS
Nhấn nút connection để kết nối
Nhập đầy đủ thông tin trong form và kết nối. Nếu bạn chưa có thông tin TokenBrand name, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của VMG để được hỗ trợ
Nếu tài khoản của bạn không đăng ký gởi cùng lúc tin nhắn quảng cáo (Marketing) và tin nhắn chăm sóc khách hàng (Follow up), bạn cần chọn đúng loại tin nhắn khi kết nối
Màn hình quản lý các kết nối, tại đây bạn có thể gởi thử tin nhắn hoặc huỷ kết nối
Nhấn vào nút Send test để mở màn hình gửi thử tin nhắn. Nhập số điện thoại bạn muốn nhận tin và nội dung tin nhắn sau đó bấm Send để gởi.