VMG SMS

Kết nối gởi tin nhắn SMS

Nhấn nút connection để kết nối

Nhập đầy đủ thông tin trong form và kết nối. Nếu bạn chưa có thông tin TokenBrand name, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của VMG để được hỗ trợ

Nếu tài khoản của bạn không đăng ký gởi cùng lúc tin nhắn quảng cáo (Marketing) và tin nhắn chăm sóc khách hàng (Follow up), bạn cần chọn đúng loại tin nhắn khi kết nối

Màn hình quản lý các kết nối, tại đây bạn có thể gởi thử tin nhắn hoặc huỷ kết nối

Nhấn vào nút Send test để mở màn hình gửi thử tin nhắn. Nhập số điện thoại bạn muốn nhận tin và nội dung tin nhắn sau đó bấm Send để gởi.

Last updated