Brevo (SendinBlue)

Bluecore hỗ trợ kết nối với tài khoản SendinBlue của bạn để thực hiện việc gởi email. Nếu bạn chưa có tài khoản SendinBlue, bạn có thể tạo một tài khoản mới tại đây

Sau khi đã có tài khoản, bạn có thể tạo kết nối từ Bluecore đến SendinBlue theo các bước sau:

Bước 1: Tạo kết nối

Tại trang kết nối, click nút kết nối SendinBlue

Bước 2: Đăng ký nhận kết quả gởi email từ SendinBlue.

Sao chép đường dẫn nhận kết quả của Bluecore

Truy cập trang cấu hình của SendinBlue, click nút “Add a new webhook”

Dán đường dẫn đã sao chép vào ô “URL to call” và tick chọn tất cả các sự kiện và bấm “Save”

Bước 3: Cấu hình kết nối đến SendinBlue

Truy cập trang cấu hình API của SendinBlue sau đó chọn nút “CREATE A NEW API KEY”

Đặt tên API Key là “Bluecore” sau đó bấm “Generate”

Sao chép chuỗi ký tự bí mật được tạo ra và quay lại màn hình kết nối của Bluecore, dán vào ô “ApiKey” và điền thông tin email bạn muốn dùng để gởi sau đó bấm “Connect”

Last updated