Haravan

Chuyển dữ liệu từ Haravan đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Hướng dẫn kết nối Haravan

Bước 1: Chọn biểu tượng “Add Connection” bên phải logo Haravan để kết nối dữ liệu cửa hàng trong phần mềm Haravan với Bluecore.

Bước 2: Xuất hiện cổng đăng nhập vào tài khoản Haravan. Đăng nhập vào tài khoản cửa hàng Haravan.

Bước 3: Xuất hiện màn hình các điều khoản dữ liệu và thông tin cửa hàng Haravan của bạn đồng ý chia sẻ quyền truy cập và chỉnh sửa với Bluecore. Chọn “Yes” nếu bạn đồng ý chia sẻ thông tin.

Những dữ liệu được chia sẻ với Bluecore:

  • Dữ liệu về khách hàng

  • Dữ liệu về kênh bán hàng

  • Dữ liệu về kho

  • Dữ liệu vận chuyển

  • Dữ liệu về đơn hàng

  • Dữ liệu về khu vực vận chuyển

  • Dữ liệu về sản phẩm

  • Dữ liệu về phản hồi, đánh giá

Bước 4: Kết nối thành công vào Bluecore. Đợi một vài phút để tải dữ liệu từ hệ thống cửa hàng Haravan của bạn đổ về Bluecore.

Lưu ý

  • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

  • n Active connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore.

Last updated