Chính sách xử lý dữ liệu

Quyền Riêng Tư và Bảo Mật khi xử lý dữ liệu

Sử Dụng Nền Tảng Bluecore

Bluecore, như một nền tảng trích xuất, tích hợp và phân tích dữ liệu, cho phép bạn trích xuất dữ liệu từ các nguồn và dịch vụ khác nhau.

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo thường xuyên về xử lý dữ liệu, và hệ thống của chúng tôi được theo dõi liên tục. Các thành viên nhóm chỉ được cấp quyền truy cập khi cần thiết. Đối với bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi xử lý, quyền truy cập được giới hạn một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ truy cập vào dữ liệu của bạn chỉ khi có yêu cầu bằng văn bản từ bạn hoặc trong các trường hợp cần gỡ lỗi và giải quyết sự cố.

Chuyển dữ liệu được thực hiện một cách an toàn bằng cách sử dụng kết nối HTTPS được mã hóa TLS/SSL.

Dữ liệu trích xuất thông qua Bluecore được lưu trữ trên máy chủ của Bluecore.

Các hoạt động xử lý và lưu trữ dữ liệu của chúng tôi diễn ra tại các trung tâm dữ liệu được quản lý bởi Google Cloud Platform, được theo dõi một cách chặt chẽ và có khả năng mở rộng cao, dẫn đầu trong ngành. Để đảm bảo độ trễ dịch vụ tối ưu, dữ liệu có thể được phân phối vật lý tại nhiều vị trí toàn cầu.

Trong một số trường hợp, bạn có thể có lựa chọn để chọn các khu vực cụ thể hoặc trung tâm dữ liệu cho việc xử lý dữ liệu của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cam đoan rằng quy trình xử lý sẽ tuân theo sự ưu tiên của bạn, với mọi thay đổi được thông báo cho bạn trước.

Bạn có khả năng xóa dữ liệu đã trích xuất từ Bluecore bất cứ lúc nào.

Dữ liệu trích xuất chỉ có sẵn cho bạn.

Không có dữ liệu nào sẽ được trích xuất mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Chúng tôi ưu tiên duy trì một mức độ bảo mật cao đối với dữ liệu của các khách hàng.

Lưu trữ dữ liệu của Bluecore sử dụng các kỹ thuật che giấu, đảm bảo rằng dữ liệu trích xuất không được lưu trữ ở một định dạng đơn nhất và dễ nhận dạng.

Thông Báo Chính Sách Dữ Liệu Người Dùng Dịch Vụ API Google

Xin lưu ý rằng khi sử dụng Nền tảng Bluecore, bạn phải tuân theo Chính Sách Dữ Liệu Người Dùng Dịch Vụ API Google. Chính sách này điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ API Google và dữ liệu người dùng. Để xem xét Chính Sách Dữ Liệu Người Dùng Dịch Vụ API Google, vui lòng nhấn vào đây.

YouTube Analytics và Công Cụ Dữ Liệu Video

Bluecore chỉ sử dụng các API chính thức để truy cập dữ liệu.

Quyền truy cập vào API chỉ đọc một cách nghiêm ngặt.

Bluecore cho phép bạn trích xuất thống kê được tổng hợp và ẩn danh đại diện cho hiệu suất của video và kênh của bạn. Dữ liệu cá nhân không thể được truy xuất bằng cách sử dụng Bluecore.

Đối với quyền truy cập dữ liệu YouTube Analytics, Bluecore sử dụng OAuth, một phương thức xác thực an toàn. Điều này đảm bảo rằng mật khẩu của bạn không bao giờ được nhập vào Bluecore, vì quyền truy cập được thực hiện trên một trang web của bên thứ ba đáng tin cậy.

Bluecore chỉ được cấp quyền truy cập đọc dữ liệu YouTube Analytics của bạn, mà không có quyền truy cập vào các khía cạnh khác của tài khoản YouTube của bạn. Bạn có thể thu hồi kết nối này thông qua giao diện quản trị bất cứ lúc nào.

Bluecore sẽ không đăng tải nội dung thay mặt cho tài khoản của bạn.

Việc trích xuất dữ liệu tự động có thể yêu cầu quyền truy cập API ngoại tuyến.

Việc sử dụng công cụ dữ liệu YouTube phải tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ YouTube.

Việc sử dụng công cụ dữ liệu YouTube phải tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Google.

Quyền truy cập vào dữ liệu của bạn có thể bị thu hồi trong ứng dụng Bluecore bằng cách xóa tài khoản đã kết nối. Bạn có thể xem xét tất cả các ứng dụng được ủy quyền truy cập vào tài khoản Google của bạn trong trang cài đặt bảo mật Google.

Facebook Insights, Facebook Ads Insights & Công Cụ Dữ Liệu Instagram

Bluecore chỉ sử dụng các API chính thức để truy cập dữ liệu.

Quyền truy cập vào API chỉ đọc một cách nghiêm ngặt.

Bluecore cho phép bạn trích xuất thống kê được tổng hợp và ẩn danh đại diện cho hiệu suất của trang, bài viết, video hoặc quảng cáo của bạn. Dữ liệu cá nhân không thể được tải về bằng cách sử dụng Bluecore.

Đối với quyền truy cập dữ liệu Facebook Insights & Facebook Ads Insights, Bluecore sử dụng OAuth để xác thực an toàn. Điều này đảm bảo rằng mật khẩu của bạn không bao giờ được nhập vào Bluecore, vì quyền truy cập được thực hiện trên một trang web của bên thứ ba đáng tin cậy.

Bạn có tùy chọn thu hồi kết nối thông qua giao diện quản trị bất cứ lúc nào.

Bluecore sẽ không đăng tải nội dung thay mặt cho tài khoản của bạn hoặc can thiệp vào cài đặt tài khoản hoặc quảng cáo của bạn.

Việc trích xuất dữ liệu tự động có thể yêu cầu quyền truy cập API ngoại tuyến.

Các Công Cụ Dữ Liệu Khác

Quyền truy cập của Bluecore vào các API là chỉ đọc.

Bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng giao diện quản trị.

Việc trích xuất dữ liệu tự động có thể yêu cầu quyền truy cập API ngoại tuyến.

Last updated