Pancake

Chuyển dữ liệu từ Pancake đến Data Warehouse (BigQuery) trong vài phút. Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày.

Hướng dẫn kết nối Pancake

Bước 1: Chọn biểu tương “Add connection” ở bên phải logo Pancake để kết nối với cửa hàng Pancake của bạn

Xuất hiện bảng “Connect to Pancake”. Bắt đầu kết nối bằng cách sau đây

Bước 2: Mở 1 tab mới vào cửa hàng Pancake của bạn https://pos.pages.fm/

Bước 3: Tại website của Pancake, truy cập vào cửa hàng sẵn có của bạn

Bước 4: Ở cột bên trái , chọn Cấu hình. Xuất hiện danh sách các mục của Cấu hình

Bước 5: Chọn “Cấu hình ứng dụng”

Bước 6: Ở bảng “API KEY”, chọn “Thêm mới” để tạo “API KEY”

Bước 7: Copy “dãy số API KEY”“số ID” (xuất hiện trên thanh tìm kiếm)

Bước 8: Trở lại website admin, dán “số ID” vào Shop ID và dán “dãy số API KEY” vào Access Token

Bước 9: Chọn Connect để hoàn thành việc kết nối với cửa hàng Pancake của bạn

Bước 10: Kết nối thành công vào Bluecore. Đợi một vài phút để tải dữ liệu từ cửa hàng Pancake của bạn đổ về Bluecore

Lưu ý:

 • Dữ liệu sẽ được cập nhật vào lúc 0h mỗi ngày

 • n Active Connections: n là số tài khoản được kết nối với Bluecore

Những dữ liệu được chia sẻ với Bluecore:

 • Cuộc trò chuyện

 • Tin nhắn

 • Thống kê cam kết (customer_engagements)

 • Thống kê trang (pages)

 • Thống kê thẻ (tags)

 • Thống kê người dùng (users)

 • Thống kê khách hàng mới (customer)

 • Thống kê khách hàng trang (page_customers)

 • Nhật ký cuộc gọi (aim_call_logs)

 • Đơn hàng (Order Items, Order Items Variation, Order Source)

 • Sản phẩm (Products Variants, Products Variants Field, Products Variants Warehouse)

Last updated