Network Access Control List Configuration

Địa chỉ IP cho kết nối Bluecore

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập hệ thống của bạn qua nền tảng Bluecore, bạn cần cho phép các kết nối đến từ danh sách các địa chỉ IP dưới đây:

  • 171.244.27.130

  • 45.117.82.172

  • 35.213.130.198

  • 35.198.254.4

Bằng cách cho phép các địa chỉ IP này, bạn sẽ đảm bảo quá trình trao đổi dữ liệu liền mạch giữa hệ thống của bạn và nền tảng Bluecore.

Last updated