Help
VN
Search
K
Comment on page

Thời gian cho phép gởi tin nhắn quảng cáo

Thời gian chặn tin nhắn của các mạng

Mạng (Network)
Thời gian chặn tin (Time Restrictions)
VinaPhone
11h30 - 13h30 18h - 20h 21h - 8h
Viettel
Thứ 2 - Thứ 6:
11h30 - 13h45 21h00 - 7h05 ngày hôm sau Thứ 7 và CN: 11h30 - 14h35 21h00 - 9h05 ngày hôm sau
MobiFone
11h30 - 13h30 20h - 8h
Khuyến nghị: đặt giờ gửi tin trước giờ chặn ít nhất 15 phút hoặc đặt giờ gửi tin sau giờ chặn ít nhất 5 phút để tránh bị chặn tin quảng cáo.

Thời gian cho phép thiết lập chiến dịch trên Bluecore

Do chiến dịch có thể chạy lặp lại hằng ngày và chiến dịch sẽ gởi tin cho tất cả các mạng nên thời gian chạy chiến dịch cần phải nằm trong thời gian quy định của tất cả các mạng và tất cả các ngày. Do đó, thời gian đảm bảo chạy thành công các chiến dịch sẽ là
  1. 1.
    Từ 09:05:00 AM đến 11:30:00 AM.
  2. 2.
    Từ 02:35:00 PM đến 06:00:00 PM.