Bluecore Data Mart

Bluecore Data Mark là giải pháp giúp bạn tạo ra các bản thu gọn của kho dữ liệu nhằm tăng tốc độ phân tích báo cáo, để bắt đầu bạn truy cập trang kết nối và click nút kết nối Bluecore Data Mart

Đặt tên bảng chứa dữ liệu và nguồn dữ liệu sẽ đổ vào bảng này. Hiện tại bạn có thể sử dụng 1 question từ Hệ thống phân tích hoặc viết lệnh truy vấn dữ liệu để làm nguồn cấp dữ liệu cho bảng. Việc đồng bộ data từ nguồn dữ liệu vào bảng dữ liệu sẽ được thực hiện sau mỗi 6 giờ.

Nếu việc đồng bộ dữ liệu của bảng hiện tại cần thực hiện sau khi bảng khác đồng bộ xong, bạn có thể định nghĩa phục thuộc cho bảng ở tab Dependencies

Pick chọn bảng cần phụ thuộc (cần chạy đồng bộ sau) và điền thông tin mô tả sau đó bấm save

Last updated