Hướng dẫn sử dụng Biểu Thức CRON

Biểu thức CRON là một cách mạnh mẽ để đặt lịch cho các tác vụ trong ứng dụng Bluecore. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản để bạn có thể sử dụng biểu thức CRON một cách hiệu quả.

Giới thiệu về Biểu Thức CRON

Biểu thức CRON có cấu trúc gồm 5 trường, mỗi trường đại diện cho một phần của lịch. Các trường được phân tách bằng dấu cách. Cấu trúc cơ bản của biểu thức CRON như sau:

[phút] [giờ] [ngày] [tháng] [ngày_trong_tuần]

Trong đó:

  • phút: Số phút (0-59)

  • giờ: Số giờ (0-23)

  • ngày: Ngày trong tháng (1-31)

  • tháng: Tháng (1-12)

  • ngày_trong_tuần: Ngày trong tuần (0-6), trong đó 0 là Chủ Nhật và 6 là Thứ Bảy.

Các ví dụ thường sử dụng

Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng biểu thức CRON:

  • Chạy mỗi ngày lúc 9 giờ sáng:

0 9 * * *
  • Chạy vào lúc 2 giờ chiều vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu:

0 14 * * 1-5

hoặc

0 14 * * mon-fri
  • Chạy vào ngày 15 hàng tháng lúc 9 giờ sáng:

0 9 15 * *
  • Chạy vào 15 tháng 4 hàng năm lúc 6 giờ tối:

0 18 15 4 *

Kết luận

Biểu thức CRON là một công cụ mạnh mẽ để đặt lịch cho các tác vụ trong Bluecore. Bằng cách hiểu cấu trúc và sử dụng ví dụ thực tế, bạn có thể tận dụng tính năng này để tự động hóa công việc và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ hoặc có câu hỏi, đừng ngần ngại liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng biểu thức CRON!

Last updated